Сечење на блокови

Со користење на гатери можеме да произведуваме големо количество на плочи. Но со воведувањето на новата технологија за сечење на блокови со дијамантски сајли имаме можност да произведуваме плочи многу побрзо, во најразлични дебелини, со беспрекорен квалитет.