CNC процесирање

Користејќи ги најсовремените 5 и 7 осни машини, како и фактот дека сме првата компанија во регионот која во својот производствен погон има инсталирано Робот, непостојат никакви ограничувања во форма и големина на нашите производи кај кои прецизноста е загарантирана.