Комплекс Карпошово Востание, Скопје

Јавна Администрација и Државни институции „Палата Лазар Поп Трајков“, Скопје

Објект на Јавно Обвинителство и Управа на Финансиска Полиција, Скопје

Спомен Дом на „Мајка Тереза“, Скопје

Административна зграда „Палата Панко Брашнаров“, Скопје

Археолошки музеј на Македонија, Скопје

Катна Гаража во комплекс на Судска палата, Скопје

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Ректорат во Ново Село

Спомен обележја во Општина Центар, Град Скопје

Ентериерно и екстериерно уредување на Винарија „Стоби“, Градско

Останати проекти

Ревидирана верзија наскоро...