Ревидирана верзија наскоро...

Објект на Јавно Обвинителство и Управа на Финансиска Полиција, Скопје

Комплекс Карпошово Востание, Скопје

Јавна Администрација и Државни институции „Палата Лазар Поп Трајков“, Скопје

Спомен Дом на „Мајка Тереза“, Скопје

Административна зграда „Палата Панко Брашнаров“, Скопје

Археолошки музеј на Македонија, Скопје

Спомен обележја во Општина Центар, Град Скопје

Катна Гаража во комплекс на Судска палата, Скопје

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Ректорат во Ново Село

Ентериерно и екстериерно уредување на Винарија „Стоби“, Градско

Останати проекти