Waterjet сечење

Со помош на новата технологија за сечење со воден млаз (waterjet) успеавме да ја прошириме нашата палета на услуги и производи. Сега сме во можност да обработуваме било каков материјал, како на пример: камен, метал, пластика, дрво итн. со висок квалитет, прецизност и брзина.